close

GUIDE:

GOLVVÄRME

Med golvvärme kan du få både ökad komfort och dra ner på värmekostnaderna. Med rätt golvmaterial, bra isolering och smart beteende kan golvvärmen också bli energieffektiv.

Golvvärme kan vara luftburen, vattenburen eller bestå av elslingor. Om man bör välja vattenburen golvvärme eller elektrisk golvvärme beror på hur huset ser ut. Har huset vattenburet värmesystem är det klokt att även välja vattenburen golvvärme. Golvvärmen sprider värme över en stor yta vilket medför att temperaturen i värmesystemet kan hållas låg.

Varma golv kan ge sänkt elförbrukning

– Genom att sänka rumstemperaturen avsevärt utan att förlora komfort får du en minskad energiförbrukning, menar Johan Aspelin, vd för Golvbranschens Riksorganisation.

Förutsättningen för god funktion är naturligtvis att bjälklaget är väl isolerat. Med golvvärme kan du sänka rumstemperaturen med 2-3 ºC och ändå ha ett skönt inomhusklimat. Tänk också på att fukt- och värmeförhållandena är rätt.

Val av golvmaterial

Valet av golvmaterial har stor betydelse när golvvärme ska installeras.

– Det finns golvvärme för alla typer av golv, säger Johan Aspelin. Vissa golv är mer lämpade för golvvärme. Keramik och plastmattor är exempel på bra material som lätt släpper igenom värmen från golvslingorna till inomhusluften. Keramikgolv är vanligast eftersom det är statiskt och trä rör sig.

Lamellparkett är också väldigt populärt. Det består av två eller flera träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med en flerskiktad konstruktion är att minska golvets fuktrörelser. Andra populära material är plast och textila golv.

När det gäller trägolv får själva golvet inte hålla en högre konstant yttemperatur än 27 grader eftersom det kan leda till uttorkning och golvskador. Tjocka trägolv bör du undvika att lägga golvvärme under. Då är det bättre att hålla sig till en mer normal tjocklek på ca 14-20 mm. Ju mer du lägger på desto större motstånd måste värmen övervinna.

Tips! Hör efter med golvleverantören om det golv du har eller funderar på fungerar ihop med golvvärme.

Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme är ett komplett värmesystem som ofta ersätter vanliga väggmonterade radiatorer. Vattenburen golvvärme ger inte bara komforten av ett varmt golv utan värmer upp hela rummet på ett behagligt sätt.

Elektrisk golvvärme

Elektrisk golvvärme ger lägre uppvärmningskostnader eftersom golvvärme installeras nära golvytan, vilket gör att rummet snabbt värms upp. Elektrisk golvvärme installeras enkelt och snabbt jämfört med vattenburen golvvärme som kräver ett större ingrepp. Elvärme har även en betydligt lägre investeringskostnad än vattenburen golvvärme. Under vår och höst kan du stänga av den konventionella uppvärmningen och hålla golven behagligt varma och sköna.

Komfortgolvvärme

Det går att sätta in elslingor som golvvärme oberoende av husets övriga värmesystem. Det brukar kallas komfortgolvvärme eller ”sommargolv” eftersom det elvärmda golvet ger en tydligare känsla av värme. Installerar du golvvärme som komfortvärme ökar ofta energianvändningen, eftersom golvvärmen gärna används även på sommaren för att förhindra kalla golv.

Tänk på att: Om du ska lägga in golvvärme i ett befintligt hus är det alltid bra att anlita fackman. Golvvärmen kan nämligen leda till fuktvandring och skador på byggnadsdelar.

Energieffektivitet

För de flesta är golvvärme en trivselfaktor, men det kan också vara energieffektivt. Valet av golv och isoleringen är avgörande faktorer. Golvvärmen kan vara energieffektiv om huset lämpar sig för det och om den är rätt installerad. Det hänger helt enkelt ihop med vilka möjligheter du har. Gäller det ett nytt hus som byggs med golvvärme så kan huset och hela systemet anpassas på bästa sätt. I ett äldre hus är detta svårare. Ta då hjälp av en fackman, en certifierad installatör.

Det är sedan viktigt att husgrunden är väl isolerad och att golvet släpper igenom värmen så att den kan spridas inomhus. Golvvärme i bottenbjälklaget läcker mer värme ner till marken än radiatorer. Men om man isolerar ordentligt under slingorna kan man minska läckaget. Det bör vara minst 300 millimeter isolering under slingorna i plattan eller källaren.

Använd golvvärmen på rätt sätt

En avgörande faktor för att golvvärmen ska ge en energivinst är att man använder den på rätt sätt. Med golvvärme kan man ha en lägre temperatur inomhus men med bibehållen eller ökad komfort. Med varma fötter accepterar vi en lägre inomhustemperatur. Det är en förutsättning att du sänker temperaturen för att du ska spara energi jämför med radiatorer. Du ska också kunna stänga av golvvärmen när den inte behövs, som till exempel i ett badrum. Se till att ha ett bra styr- och reglersystem så att golvvärmen regleras när temperaturen behöver öka eller minska.