close
Frånluftsvärmepumpen har tagit ett kliv framåt
värmepump
Värmepump

Frånluftsvärmepumpen har tagit ett kliv framåt

Frånluftsvärmepumpar är lätta att installera, billiga och ökar ventilationen i huset. Med de nya modellerna kan man dessutom spara mer än hälften av husets energianvändning jämfört med ett eluppvärmt hus.

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets redan förbrukade luft, alltså den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem. När luften väl har passerat värmepumpen sänks lufttemperaturen ned till -15 C med invertervärmepumpar. Frånluftsvärmepumpar kan installeras i hus med mekanisk ventilation och vattenburen uppvärmning, golvvärme eller radiatorer.

En fördel som frånluftsvärmepumpen har jämfört med luftvattenvärmepumpen eller luftluftvärmepumpen, som hämtar värme ur utomhusluften, är att temperaturen på inomhusluften är ungefär den samma året runt. Det betyder att frånluftsvärmepumpen har en jämn verkningsgrad året runt i hela landet.

– Frånluftsvärmepumpar är också lättare att installera och billigare att investera i än andra typer av värmepumpar. Den stora fördelen är att du kan sköta ventilation och samtidigt utvinna värme för att värma upp huset, säger Anne-Lee Bertenstam på Svenska Värmepumpföreningen (SVEP).

Den största besparingen sker om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. En frånluftsvärmepump ökar även ventilationen av huset. Detta gör att problem med radongas, mögel och fukt ofta minskas. Dock kräver den här typen av värmepumpar mekanisk ventilation, vilket innebär att frånluftskanaler kontinuerligt ventilerar inomhusluften. Äldre villor som saknar kanalsystem för frånluft behöver därmed bygga nya sådana vilket både kräver plats och kostar en del.

Effektivare modeller

Frånluftsvärmepumpar är särskilt vanliga i hus från 80-talet och framåt. Men många av dessa värmepumpar börjar nu bli gamla och behöver bytas ut. De nyare modellerna på marknaden tyder dock på att denna typ av värmepumpar har tagit ett tekniskt kliv framåt. Enligt ett test som Energimyndigheten utfört kan en frånluftsvärmepump med ny varvtalsstyrd teknik spara upp till 65 % av husets energianvändning, jämfört med ett eluppvärmt hus.

– Nya modeller är riktigt effektiva, en del av dem har en årsvärmefaktor på 3,0. För varje kilowattimme el in i värmepumpen, kommer 3 kilowattimmar värme ut, menar Anne-Lee Bertenstam.
Har du ett äldre hus där det är dags att byta ut frånluftsvärmepumpen måste du tänka på att det kan krävas extra isolering av frånluftskanalen, eftersom frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglering är effektivare. Tänk också på att för att din frånluftsvärmepump ska fungera så effektivt som möjligt bör du byta ut eller rengöra filtren med jämna mellanrum. Det håller både ner energianvändningen och bibehåller en bra inomhusluft.

Sparar energi och pengar

När Erik Kjellgren med familj flyttade in i sitt nya hus i november 2011 ingick det en frånluftsvärmepump i huset.

– Den fungerar väldigt bra. Vi använder den både för radiatorer och för varmvatten. Dessutom får vi ventilation och kan återvinna vår frånluft, berättar Erik.

Huset är på 121,4 m2 och står i Luleå. Trots läget och kalla vintrar har familjens energiförbrukning blivit lägre än enligt den beräknade energikalkylen. Den beräknade förbrukningen för värme och varmvatten ligger på 9544kWh/år. Men familjen Kjellgrens faktiska förbrukning landar på 8156kWh/år.

– Om man även tar hänsyn till att vi bor så långt norrut i landet ligger vi nog rätt bra till, säger Erik.

Fakta: Värmepump

I korta drag fungerar en värmepump som ett omvänt kylskåp. Den överför värme från en kall plats till en varm plats. Det finns frånluftsvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar, bergvärmepumpar, ytjordvärmepumpar, sjövärmepumpar, solvärmepumpar och grundvattenvärmepumpar. En luft-luftvärmepump kan reducera energiförbrukningen för uppvärmning med cirka 50 %. En berg-, mark- eller sjövärmepump kan reducera energiförbrukningen för både uppvärmning och varmvatten med cirka 70 %. Besparingen beror förstås sedan på vilken energikälla man haft tidigare.

Källa: SVEP

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST