close
Fråga-Svar Värmepump

Fråga-Svar Värmepump

Genom åren har vi på Energismart hem stött på många frågor om värmepumpar. Nedan har vi samlat några av de vanligaste.

Vad bör man tänka på vid installation av värmepump?

– Försök efter din bästa förmåga att ta reda på ditt hus energibehov. Det händer att både kunden och installatören tar för lätt på detta vilket kan leda till konflikt kring besparingen. Det är inte alltid säkert att du och installatören har samma uppfattning kring vad som är viktigt eller inte. Billigt eller tryggt? Låg investeringskostnad eller låga driftskostander? Hör dig för om radiatorsystemet duger eller om det måste kompletteras. Det händer att installatörer undviker att ta upp detta ämne. Försök välja en certifierad installatör av förnybar energi. De finns till exempel på Boverkets hemsida.

Hur bör man rengöra/underhålla en luft-luftvärmepump?

– För att få bästa effekt av sin luft-luftvärmepump är det viktigt att regelbundet dammsuga och göra rent filtret i inomhusdelen. I alla fall minst en gång per månad. Sätter filtret igen hindras luftflödet och värmen som sprids med luften kan inte spridas lika bra. Är dammet torrt kan du dammsuga filtren, är det klibbigt tvättar du med vatten och eventuellt ett milt rengöringsmedel om filtret tål det. Tänk också på att byta ut filtret med jämna mellanrum. Även lamellerna bakom filtren täpps igen av smuts och damm. Det finns speciella rengöringsmedel för dessa i elaffärer eller byggvaruhus. Utedelen bör hållas fri från löv, sly och annat som kan fastna i fläkten. Om det uppstår smuts inne i utedelen bör du kontakta din installatör för rengöring.

Hur ska man göra med skorstenen när värmepumpen är installerad?

– Om man tidigare haft någon typ av förbränningspanna har det naturligtvis haft en uttorkande effekt på skorstenen. En bra idé kan därför vara att installera ett skorstensskydd så att inte regnvatten tar sig ner i skorstenen. Mängden ventilerad luft från pannrum och källare kommer bli betydligt mindre. För det mesta är det inga problem. Visar det sig senare att det blir problem kan man lösa det på olika sätt genom annan ventilation eller luftavfuktare.

Hur leder man bort kondensvattnet som kan produceras i uteluftvärmepumpen på vintern (när temperaturen sjunker kan inte luften hålla kvar lika mycket vattenånga och den kondenserar ut och blir vatten)?

– Man kan göra det med en slang ned till en dagvattenbrunn. Isånafall kan det behövas en liten värmekabel i slangen för att inte vattnet ska frysa och sätta igen slangen. Vanligast är dock att man sätter ett kärl under utomhusdelen, det samlar upp kondensvattnet. Det får man tömma med jämna mellanrum.

Hur gör man med isbildning på utedelen?

– Om det blir kallare än sju plusgrader, avfrostas värmepumpen. Vattnet från avfrostningen kan orsaka isbildning och därför är det viktigt att se till att inte det byggs upp is. Det kan bildas mer is än vad värmepumpen klarar att frosta av och utedelen blir en stor ”isklump” och leda till att värmepumpen inte längre fungerar. Alla värmepumpar, oavsett fabrikat, kan drabbas av onormal isbildning någon gång men sker det upprepade gånger bör du ta kontakt med din installatör. Under vintern är det också viktigt att det inte ligger för mycket snö runt utomhusdelen. Det kan komma snö ovanpå själva pumpen och där gör den ingen skada så länge sidorna på värmepumpen inte täpps till eller is bildas. Finns det snö under värmepumpen kan det dock förorsaka isbildning. Tänk därför på att borsta bort snön emellanåt.

Källa: SKVP

 

Foto: Mitsubishi MFZ KJ


COMMENTS ARE OFF THIS POST