close
Förbjudna kemikalier i hemelektronik
Förbjudna-kemikalier-i-lågpriselektronik
El - Giftfritt hem

Förbjudna kemikalier i hemelektronik

Billiga lampor och usb-kontakter kan innehålla skadliga ämnen. Nästan fyra av tio elektriska lågprisprodukter som Kemikalieinspektionen har granskat innehåller förbjudna kemikalier.

Bland varorna som myndigheten har låtit analysera finns bland annat hörlurar, cykellampor, ljusslingor och usb-kontakter. 58 av de granskade produkterna, 38 procent, visade sig innehålla för höga halter av förbjudna kemiska ämnen. Höga halter av bly har påträffats i lödningar inuti flera produkter. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. I den mjuka plasten i vissa sladdar hittades också kortkedjiga klorparaffiner, ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Flera av varornas plastdelar innehöll även mjukgörande ftalater.

Alla varor som innehöll för höga halter av förbjudna ämnen slutade säljas och drogs tillbaka från butikerna efter granskningen, uppger Kemikalieinspektionen. 30 av de granskade företagen anmäldes till åklagare för misstänkt miljöbrott.


COMMENTS ARE OFF THIS POST