close
Fler vill betala mer för närproducerat byggmaterial
Bygga nytt & renovera

Fler vill betala mer för närproducerat byggmaterial

Allt fler svenska konsumenter är villiga att betala mycket mer för närproducerat byggmaterial enligt en ny enkätundersökning.

Bygbmarometern 2015, som nu görs för tredje året i rad, visar att 89 procent av de tillfrågade säger sig vara beredda att betala mer för bygg­­material av hög kvalitet jämfört med billigare alternativ. Samtidigt minskade andelen som anser att det är viktigt att byggmaterial är billigt förra året från 61 till 56 procent och ligger nu kvar på samma nivå, 55 procent.

Åtta av tio vill ha kvalitetsdiskussion

Undersökningen visar också att konsumenterna vill ha mer information när det kommer till olika kvaliteter på byggmaterial. Nästan åtta av tio tycker att det är viktigt att den anlitade hantverkaren inför inköpen initierar en kvalitetsdiskus­sion. I enkäten fanns även frågor om vilka åtgärder folk tror är viktiga för att bostäder ska bli mer klimat- och miljövänliga. Nästan nio av tio anser att tilläggsisolering av golv, väggar och/eller fönster är en viktig eller mycket viktig åtgärd.

Självförsörjande på el

Två av tre anser också att en viktig eller mycket viktig åtgärd är att helt eller delvis bli självförsörjande av el. 14 procent av de tillfrågade är eller planerar att bli, helt eller delvis självförsörjande av el, medan 41 procent kan tänka sig att bli helt eller delvis självförsörjande. Det innebär att mer än hälften kan tänka sig att sörja för sin egen elproduktion.

Renoveringsglada svenskar

Till sist bekräftar Bygbarometern att svenskarna tycks gilla att renovera. 80 procent av dem som äger sin bostad och/eller ett fritidshus uppger att de har genom­fört en renovering eller nybyggnation de senaste tre åren, alterna­tivt planerar att genomföra en de kommande tre.


COMMENTS ARE OFF THIS POST