close

Fler småhus ökar försäljningen av värmepumpar

Försäljningen av frånluftsvärmepumpar ökade under 2016 års sista kvartal och även under hela året. Ökningen beror på att fler nya småhus byggs.

– Försäljningsökningen av frånluftvärmepumpar beror till stor del på att nybyggnationen av framförallt småhus har ökat. Frånluftvärmepumpar sätts främst in i mindre nybyggda villor. Däremot är vår tolkning att den minskade försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar och luftvatten beror på förändringarna av ROT-avdraget förra året, säger Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen till villor har minskat med totalt 5 procent under 2016, enligt branschorganisationens statistik. Totalt såldes värmepumpar för 6,4 miljarder kronor i Sverige under 2016.

Foto: Pexels.com

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST