Värmeåtervinningsaggregaten RDAF Mini, Midi och Maxi är en vidareutveckling av vårt aggregat RDAE

Av |februari 12th, 2014|

Aggregatserien är konstruerad för att vara energieffektiv med låga SFPv-tal. Aggregaten har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket […]