close
El
Fjärrvärme – Billigt och Bekvämt
El

Fjärrvärme – Billigt och Bekvämt

Hälften av all värmeförsörjning i Sverige sker genom fjärrvärme. Det är vanligast i flerbostadshus men fler och fler villaägare upptäcker de positiva aspekterna med fjärrvärme.

– Det finns många fördelar med fjärrvärme och det allra bästa är förstås att det är miljövänligt och smart för klimatet. Fjärrvärmecentralen i ditt hus är inte större än ett badrumsskåp och luktar ingenting. Det är ett driftsäkert uppvärmningsalternativ och man behöver inte tänka på att sköta en panna eller stå för annat underhåll, säger Annika Johannesson, Kommunikationschef på Svensk Fjärrvärme.

Värna om miljön

Fjärrvärme är tillvaratagen energi som annars skulle gå förlorad. Det kan till exempel vara spillvärme från industri eller energi ur avfall och träavfall. Ett fjärrvärmeverk producerar värme till ett helt samhälle, så istället för att varje hushåll har en egen panna levereras värmen till alla från en central anläggning. Hur miljövänligt uppvärmningsalternativet är beror förstås på varifrån fjärrvärmen tas, men det blir allt vanligare med klimatvänliga alternativ och idag står biobränsle och spillvärme för 90 % av all fjärrvärme. För 20 år sen använde nästan alla fjärrvärmeverk olja men idag är det alternativet nästan helt borta, och under de senaste 25 åren har fjärrvärmen bidragit till att minska utsläppen i landet med 11,5 miljoner ton.

Så fungerar det

– Är man intresserad av att skaffa fjärrvärme bör man först och främst gå in på www.fjarrvarme.se eller kontakta sin kommun och ta reda på om det finns något bolag som levererar fjärrvärme i närheten av din bostad, säger Annika Johannesson.

Bor man i gles bebyggelse är det inte säkert att det går att få fjärrvärme, men det byggs fler och fler verk och kapaciteten hos befintliga verk blir även högre.

– Är man ändå intresserad kan det vara värt att prata med sina grannar, ta reda på vilket uppvärmningsalternativ de har och förhoppningsvis kunna gå ihop sig för att tillsammans kunna börja ta emot fjärrvärme, säger Annika Johannesson.

Kostnad

Priset på fjärrvärme har ofta varit uppe för diskussion, men de senaste åren har de legat relativt stabilt. Snittkostnaden ligger på cirka 20 000 kronor per år och det är idag det billigaste uppvärmningsalternativet. Enklast och billigast blir det förstås om man redan har en panna som man kan byta mot fjärrvärme.

– En av fördelarna med fjärrvärme är ju att man kan anpassa den efter det bränsle som är billigast just nu, säger Annika Johannesson.

Priset sätts av din lokala fjärrvärmeleverantör och beror på tillgången på energi och andra förutsättningar på orten, och kan därför variera beroende på var du bor.

– Genom fjärrvärmelagen har kundens ställning gentemot företegen stärkts, eftersom den innebär att branschen måste redovisa i god tid om de kommer höja priserna.


COMMENTS ARE OFF THIS POST