close
Farliga kemikalier i hemelektronik
Giftfritt hem

Farliga kemikalier i hemelektronik

Gifter i surfplattor, mobiler och köksapparater. I en undersökning som Kemikalieinspektionen genomfört hittades förbjudna, farliga kemikalier i fyra av tio elektriska produkter.

Kemikalieinspektionen har under 2014 och 2015 genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. Ett hundratal produkter har undersökts och det visar sig att nästan hälften av dem innehöll förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena i lagstiftningen. Bland annat har man hittat kortkedjiga klorparaffiner. De används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast och är både skadliga för miljön och misstänks vara cancerframkallande. Inuti flera av produkterna har man också hittat bly i lödningarna. Bly kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är särskilt känsliga.

– Det är bekymmersamt att det finns farliga kemikalier i elektriska produkter som används i vardagen. De enskilda produkterna är inte akut giftiga, men den sammanlagda exponeringen som vi människor utsätts för skapar problem på längre sikt. Därför är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Mariana Pilenvik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Efter Kemikalieinspektionens tillsyn tog företagen bort de varor som innehöll otillåtna kemikalier från butikerna.


COMMENTS ARE OFF THIS POST