close
Experten svarar: Pelletsvärme
Pellets
Pellets

Experten svarar: Pelletsvärme

Vi lät Bengt-Erik Löfgren, koordinator för PelletsFörbundets verksamhet som jobbat med pellets sedan starten, svara på några vanliga frågor om pelletsvärme.

Vad är pellets och var kommer det ifrån?

Nästan all biomassa vi eldar kommer från skogs- och sågverksföretagens restprodukter. All pellets som vi använder tillverkas av ren sågspån (en mix av furu- och granspån) från våra svenska skogar (normalt inga tillsatsmedel), som torkas och pressas samman till små ”kutsar”. Pelletsen har en hög bulkvikt och ett högt energivärde. Energimässigt motsvarar 2,2 ton pellets ungefär 1 kbm olja eller 10 MWh elström. Producenten ”förädlar” en mix av olika råvaror till en kontrollerad och homogen slutprodukt. Genom torkning och pelletering skapar man en lagringsbar bioenergi som, så länge den hanteras torrt, inte möglar eller bryts ned.

Skog

Pellets tillverkas av ren sågspån från våra svenska skogar

Vad är skillnaden mellan en pelletspanna och en pelletskamin?

Många tror att en pelletskamin är en pelletseldad braskamin. Detta är fel! Braskaminen är avsedd att ge rumsvärme och mysfaktor, en pelletskamin däremot är redan från början byggd för att vara den primära värmekällan. Skillnaden mellan en pelletspanna och en pelletskamin är inte så stor. Förenklat skulle man ändå kunna säga ett en pelletskamin installeras som både en värmekälla och en möbel, medan en pelletspanna ofta placeras i ett separat pannrum. Oftast värmer pelletskaminen enbart rumsluften, medan en pelletspanna värmer både radiatorvatten och tappvarmvatten. Allt fler väljer en vattenmantlad pelletskamin när de bygger nytt hus, som, trots att den installeras i vardagsrummet, då blir både värmepanna och mysfaktor.

Pelletspanna Baxi

Pelletspanna från Baxi

Vilka förutsättningar måste mitt hus uppfylla innan jag kan installera en pelletspanna?

Finns det godkända rökkanaler och vattenburen värme är det mycket enkelt att installera. Börja med att kolla med skorstensfejarmästaren. Bygger du ett nytt hus där energibehovet för uppvärmning är några enstaka tusen kWh per år är det säkert ekonomiskt fördelaktigare att skippa pelletspannan och investera i ett kombisystem med en pelletskamin och t ex en luftvärmepump. Tänk även på att en större villa som behöver 20 MWh värme och varmvatten kommer behöva hantera 4-5 ton pellets/år. Skall man då välja säckad pellets eller bygga ett bulkförråd dit man får pelletsen levererad? Bulkförråd är bekvämare och ger något lägre pelletspris. Många villor som en gång byggdes med oljeeldning, har pannrummet placerat långt in källaren. Kanske går det att flytta pannrummet? Men kan man minska förlusterna? Regelbunden service och återkommande tillsyn ökar tillgängligheten och minskar risken för driftstopp och skador.

Vad bör man tänka på för att få en så energisnål förbränning som möjligt?

Se till att du får ett serviceavtal med en kunnig servicetekniker. Lär dig gärna hur din utrustning fungerar, och ta reda på vilket underhåll du själv behöver göra. Om anläggningen inte kompenserar automatiskt för bränslekvalitetsavvikelser bör man försöka hålla sig till en och samma pelletsleverantör för att undvika att olika bulkvikt, råvarumix etc. förändrar förbränningsprestandan. Förbränningsmässigt är pellets ett relativt enkelt bränsle att elda med, med mycket låga utsläpp av stoft och oförbrända kolväten.

Vad bör man tänka på när man planerar ett bulkförråd för pellets?

Se till att förrådet är tätt så att damm inte kommer ut i byggnaden när man blåser in pellets. Viktigt är att det är väl ventilerat och skyddar bränslet mot fukt. En lämplig storlek kan vara att kunna ta emot minst 3 ton pellets (motsvarar 6-8 m3) plus även rymma en viss reservkvantitet. Tänk på att ta hänsyn till rasvinklar på pellets. Pelletsförråd/silo bör placeras så att antalet krökar och böjar på rör blir så få som möjligt. Försök placera inblåsningsröret så att du får så korta slanglängder till bulkbilen som möjligt. Slanglängd över 10 m är inte att rekommendera, på grund av risk för slitage på pelletsen. Material som kan orsaka statisk elektricitet, t.ex. plaströr ska inte heller användas eftersom detta kan orsaka damm explosion p.g.a. statisk elektricitet. Manlucka och titthål bör monteras så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten. Det ska även finnas möjlighet att vid behov rengöra utmatningsområdet från smul och finfraktioner (sk fines) som gärna ansamlas i förrådet. Tänk på att träpellets, flis och andra biologiska bränslen som lagras i sluta utrymmen kan avge farligt höga kolmonoxidhalter redan vid rumstemperatur. Risken för förgiftning i samband med t ex arbete i ett bränsleförråd skall inte underskattas och man bör vara säker på att utrymmet ventilerats innan man går in.

Pelletssäckar Byggmax

I Sverige använder vi drygt 1,6 miljoner ton pellets per år, varav ungefär 1/3 används i villor och småhus.

 

Hur stor kan energi- och kostnadsbesparingarna bli med en pelletspanna?

Till skillnad från olje- och elpriserna har priset på pellets varit mycket stabilt. I runda slängar kan vi påstå att priset för färdig pelletsvärme ligger på ungefär halva kostnaden mot kostnaden för el- eller oljevärme. Då pelletsen ofta tillverkas lokalt slipper man drabbas av överraskningar orsakade av en orolig omvärld eller av politiska beslut. Samtidigt bidrar man som användare till att jobb skapas i regionen och att mer pengar stannar i den lokala ekonomin.

Vilka andra uppvärmningsalternativ kan man kombinera pellets med?

Våra vanligaste kombinationslösningar är luftvärmepump tillsammans med en pelletskamin, där pelletskaminen hjälper till att ge värme under de kallaste månaderna. En annan allt vanligare ”kombo” är system där man kombinerar solenergi (både i form av solvärme och solel) med pellets. Mest lönsamt, och vanligast, är kombinationen pellets och vedeldning. Man eldar ved vår, sommar och höst, när energibehovet inte är så stort, men när det blir kallare (eller om man åker bort) går man över till pelletseldning och slipper då lägga in i pannan flera gånger för att hålla värmen.

Holmen villa Aquasol

Solvärme går mycket bra att kombinera med pelletsvärme

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST