close
Ett hem i samklang med naturen
Familjen Solvarm lever i ett växthus nära naturen
Bygga nytt & renovera - Case - Sol

Ett hem i samklang med naturen

Ett gigantiskt växthus omger familjen Solvarms hem i Brålanda och ger dem möjligheten att leva miljövänligt och nära naturen.

Det var för några år sedan som Anders Solvarm började läsa om ett naturhus byggt på 1970-talet av arkitekten Bengt Warnes. Konceptet byggde på att leva utifrån naturens kretslopp i en bostad helt omgiven av glas. Då fick Anders idén att ställa ett växthus runt det timmerhus familjen påbörjat.

Ett medelhavsklimat

Familjen köpte ett 300 m2 stort växthus, byggde klart timmerhuset inuti och flyttade in 2007. Det enorma växthuset omsluter hela systemet och fungerar som en yttre barriär. Detta skapar ett klimat som möjliggör ett kretsloppssystem där avloppsvattnet skickas vidare ut till växterna i växthuset.

Runt timmerhuset skapas en Medelhavsträdgård med vindruvor, fikon, mandel och rosor. Dessutom får familjen en behaglig dagstemperatur på 25 grader när solen ligger på.

– Jag brukar säga ”välkommen till Italien” när någon hälsar på. Att ha 25 grader varmt i mars och egenodlad frukt är inte så tokigt, säger Anders.

Minskad energiförbrukning med klimatskydd

Hela timmerhuset fungerar som en solfångare. Huset värms upp under soliga dagar och ackumulerar värme under natten. Det sitter även solfångare på växthuset. Själva växthuset skyddar huset inuti från väder och vind.

Genom klimatskydd och växthuseffekt minskas även energiförbrukningen. Inuti timmerhuset finns två masugnar, en för att laga mat och en vattenmantlad modell som ger tappvarmvatten vintertid.

Utgår från kretsloppet

Framöver finns planer på att göra huset ännu mer energismart genom att hitta lösningar för att lagra den värme som blir över.

– Det är inget passivhus, det ligger inte i frontlinjen vad gäller nya material. Däremot har vi försökt bygga så egenhändigt och naturnära som möjligt med timmer från skogen runtomkring. Huset bygger på tre principer; miljövänliga material, hushållning av energi och att utgå ifrån kretsloppet, förklarar Anders.

Lever nära naturen

Att bo med växter så nära inpå är enligt Anders en stor del av behållningen, som inte bara förser dem med egenodlade frukter. Det ger även en trevlig upplevelse och en daglig påminnelse om att ta sitt ansvar för naturen.

– När man lever med den så nära inpå blir det också tydligt hur viktigt det är att ta eget ansvar. Eftersom vårt avloppsvatten är det som i slutändan går till bevattna frukterna har vi blivit mer måna om att välja miljömärkta varor och till exempel inte använda schampon med kemikalier. Det har ju en direkt effekt på oss själva, säger Anders.

– Målet är att leva på ett trevligt sätt med ett litet fotavtryck, att kunna ha det gott utan att leva på bekostnad av någon annan.

 

Fakta Naturhus

Naturhuskonceptet definieras enligt ekoarkitekten Bengt Warne utifrån fyra kriterier:

  1. Tekniken underordnas biologins grundlagar. Lär av naturen i livsstil, byggande och boende.
  2. Låt bostaden samarbeta med naturen. Organismer lever på ursprungliga flöden som vind, sol, jord, regn och växter. Forma huset enligt samma principer.
  3. Ge husets boende möjlighet att själva styra flöden och kretslopp.
  4. Använd sofistikerad men miljövänlig teknik när naturens energier inte räcker till.

 

Foto: Anna Danielsson


COMMENTS ARE OFF THIS POST