close
Energismarta golv med golvvärme

Energismarta golv med golvvärme

För de flesta är golvvärme en trivselfaktor, men det kan också vara energieffektivt. Valet av golv och isoleringen är avgörande faktorer.

Enligt Helena Ahlkvist Johansson, projektledare på Energimyndigheten, kan golvvärmen vara energieffektiv om huset lämpar sig för det och om den är rätt installerad. Vilken typ av golvvärme som är mest energieffektiv går att inte att svara på enligt henne.

– Det hänger mer ihop med vilka möjligheter du har. Om vi pratar ett nytt hus som byggs med golvvärme så kan huset och hela systemet anpassas på bästa sätt. I ett äldre hus är detta svårare. Ta hjälp av en fackman, en certifierad installatör.

Det är sedan viktigt att husgrunden är väl isolerad och att golvet släpper igenom värmen så att den kan spridas inomhus. Golvvärme i bottenbjälklaget läcker mer värme ner till marken än radiatorer. Men om man isolerar ordentligt under slingorna kan man minska läckaget. Det bör vara minst 300 millimeter isolering under slingorna i plattan eller källaren.

Valet av golvmaterial har också stor betydelse och bra materialval är till exempel klinker och plastmattor. Många väljer trägolv för det vackra, levande och förnyelsebara materialets skull, men eftersom trä har en förhållandevis låg värmeledningsförmåga ska man tänka på att golvvärmesystemet blir trögt, det vill säga det tar lång tid att reglera temperaturen. Tänk också på att fukt- och värmeförhållandena är rätt.

En smart användning

En annan avgörande faktor för att golvvärmen ska ge en energivinst är förstås att man använder den på rätt sätt.

– Med golvvärme kan man ha en lägre temperatur inomhus men med bibehållen eller ökad komfort. Med varma fötter accepterar vi en lägre inomhustemperatur. Det är en förutsättning att du sänker temperaturen för att du ska spara energi jämför med radiatorer. Du ska också kunna stänga av golvvärmen när den inte behövs, som till exempel i ett badrum. Se till att ha ett bra styr- och reglersystem så att golvvärmen regleras när temperaturen behöver öka eller minska, förklarar Helena Ahlkvist Johansson.

Tänk på

  • Husgrunden ska vara väl isolerad mot marken under huset.
  • Välj golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften.
  • Sänk inomhustemperaturen.
  • Reglersystemet ska vara väl injusterat och reagera på förändringar.
  • Om möjligt undvik att använda golvvärmen när det inte är uppvärmningssäsong. Om du glömmer stänga av golvvärmen ökar istället din energianvändning.
  • Energieffektiva och väl isolerade fönster minskar risken för kallras och golvdrag.

Källa: Helena Ahlkvist Johansson, Energimyndigheten

 

Typ av golvvärme

  • Vattenburen: Värmevattnet skickas ut i rör som fördelas med varierande täthet i golvet. Vid vattenburen golvvärme kan man välja olika uppvärmningssystem. Golvvärmen gör att man kan ha en lägre temperatur i systemet och då blir t ex en värmepump effektivare.
  • Elslingor: Elektrisk ström skickas genom en ledare. Värmekablar tillverkas av ledarmaterial med högt motstånd som alstrar värme och temperaturen regleras med hjälp av en termostat. Även golvvärmefolie eller golvvärmemattor förekommer. Uppvärmningskostnaden beror helt på elpriset och miljöbelastningen beror på hur elen produceras.
  • Luftburen: Värmen kan hämtas från flera olika energislag. Systemet består ofta av luftkanaler som ligger ingjutna i husets bottenbetongplatta. Kanalerna värms sedan upp av husets ordinarie värmesystem genom anslutning till ett elbatteri med en fläkt placerad i golvet. Luft är till skillnad mot vatten eller elkablar helt opåverkat av yttre störningar och skador.

 

 

 

 

 

 

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST