close
El
Energimärkning på internet
El

Energimärkning på internet

Sedan den 1 januari ska man kunna se energimärkningsetiketter och produktblad på internet.

Kravet är ett tillägg till andra energimärkningsförordningar och innebär alltså att energimärkningen och produktbladet ska synas på internet, där produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten. Energimärkningsetiketten på internet ska återfinnas i direkt anslutning till produkten eller genom att den synliggörs med en ikon som motsvarar produktens energiklass, en så kallad kapslad skärmbild. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten synliggöras genom ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild.

Kapslad skärmbild

Produktbladet ska också finnas i närheten av produktens pris och det kan också visas genom en kapslad skärmbild som är försedd med texten ”produktblad”. Förordningen omfattar samtliga produkter där det finns specifika energimärkningsförordningar, t.ex. kylar, tv-apparater och belysning.


COMMENTS ARE OFF THIS POST