Elementfläkten – Ta bättre hand om energin

Smart modulärt uppbyggd produkt som passar alla element. Produkten skapar en svag luftström som värmer upp kall luft från golven och resulterar i; högre komfort genom ökad luftcirkulation och högre avgiven effekt. Försumbar strömförbrukning och extremt tystgående fläktar med lågt varvtal.

Höjer komforten

  • Sprider värmen jämnare i rummet
  • Skönare friskare luft
  • Varmare golv
  • Minskar upplevelsen av kallras
  • Minskar ventilations- förlusterna

Effektiv energiöverföring från element till luft och rum

Bra lösning på många problem

För kallt

– Lösning på för låg temperatur i enskilda bosätder eller rum

Elementskydd

Löser problemet med att skydden hindrar värmestrålningen och luftcirkulationen

Högt i tak, stora rum, flera plan

Får ner och fördelar värmen som ”fastnar” vid taket Trapphus, etage-lägenhet, villa med källare, Kyrkor, industrilokaler, sporthallar, skolor,etc

Ventilationsförluster

Sänker temperaturen på luften vid taket som ventileras bort

Kallras

För bort och värmer upp kallrasluften från ventiler, stora förnster, köldbryggor, etc.

Dålig isolering

Vind, hörnrum, etc.

En-rörs-system

Ännu viktigare med luftcirkulation

Låg verkningsgrad på bergvärmeanläggning

Möjliggör sänkt framledning vilket ökar verkningsgradenåp bergvärmepumpen.

Långsam uppvärmning begränsar besparingar

Möjliggör besparingar genom att snabbt kunna höja temperaturen

bonede

Boende kan påverka sin egen komfort

  • Många fastigheter är sparsamt reglerade runt 20-21°C. För kallt för en del, och enskilda bostäder och rum kan vara betydligt kallare
  • Dyrt att höja för alla
  • Elementfläkten höjer ofta temperaturen ca 2°C och ökar komforten

Högre komfort utan extra kostnad

Att höja rumstemperaturen från 21°C är dubbelt så kostnadseffektiv med Elementfläkten jämfört med att höja framledningen. Samt ger en högt uppskattad komfort bonus i form av varmare golv, jämnare temperatur och friskare luft. Möjligör i praktiken att framledningen kan änskas något och ger därmed även en viss energibesparing. Iettflerbostadshusdär30%avdeboendeöpker Elementfäl kten och framledningenäsnks 1°C får de boende enbetydande komforthöjning utan extra kostnad för fastighetsägaren.

elementflakten

Kostnadseffektivare bergvärme

Sänkt framledning ökar verkningsgraden på bergvärmesystem. Pumpen drar mindre energi, ger mer värme och minskar behovet av spetsvärme.

Elementfläktens egenskaper

Elementfläkten består av flera fläktmoduler i en panel som där efter fäster under på det befintlig element.

Det finns tre olika moduler normal, hög och diskret som passar till olika typer av element och dessutom kan du skräddarsyr längder på elementet. Det är enkel, lätt att sätta ihop och montera själv eller du kan beställa färdig byggsatt med bara 10% tillägg på den längd du köper. Du behöver inte använda verktyg eller betala en handverkare.

Elementfläkten dra av en strömförsörjning som har 6 olika farten från 3,5v till max 12v. En fläkt drar mindre 1watt ström. Den här typen av fläkten är väldigt tystgående och ljudnivå ligger på 16dB till 24dB.
Den är diskret, miljövänlig, prisvärde investering, energismart produkt och mm.