close
Elda rätt inför hösten
Brasvärme

Elda rätt inför hösten

Snart kommer kyligare kvällar och fler tillfällen att mysa framför en brasa. Innan du sätter igång att elda finns det en del viktiga saker att tänka på för att elda säkert och effektivt.

Finfördelad aska

Börja med en mindre ”startbrasa”, det är viktigt att man får upp temperaturen i eldstaden snabbt. Kontrollera att röken endast ses som ett daller över skorstenen. Röken ska vara genomskinlig, och askan finfördelad och grå. I en bra kamin ska det inte bli så mycket aska men den aska som ändå bildas ska läggas i en plåthink och ställas på ett ställe där det inte finns risk för antändning. Att ställa hinken med askan på altanen kan vara en brandrisk och om det går riktigt illa kan askan antända fasaden.

– Många bränder beror på fel handhavande av askan. Det är viktigt att den alltid finns i ett plåtkärl och inte i en pappers- eller plastpåse som ställs utan för dörren, menar Bertil Svedberg på Svensk Brasvärmeförening.

Ny och gammal teknik

Eldar du fel kan cancerogena partiklar och kolväten spridas med röken. Det är viktigt att skilja på ny och gammal teknik. I en gammal kamin kan man strypa luften och det är just denna pyreldning som ger dåliga avgaser. I moderna kaminer går inte detta och man får en så kallad ”clean burn” i alla lägen.

Kom också ihåg att följa eldningsinstruktionerna och att alltid se till att elda med torr ved. Torr ved innebär en fukthalt på 20 % eller lägre. Till sist, elda aldrig hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande.

Kom ihåg

  • Elda alltid med torr ved
  • Låt luckan stå på glänt i minst 10 minuter efter att brasan har tänts
  • Se till att brasan får tillräckligt med syre
  • Elda inte mer ved än vad som rekommenderas, normalt sett 2-3 kg ved/timme
  • Låt veden ligga inomhus i ett dygn innan den eldas

COMMENTS ARE OFF THIS POST