close
El från solens strålar
El - Solvärme

El från solens strålar

I budgetpropositionen för 2012 har regeringen beslutat att ytterligare 60 miljoner kronor ska tillföras även för detta år. Tidigare var solcellsstödet tänkt att gälla fram till 31 december 2011 men sista datum för slutförande blir nu 31 december 2012.

En annan förändring i förordningen är att stödnivån sänks kraftigt till 45 procent. Det maximala stödbeloppet sänks därmed till 1,5 miljoner kronor per system. Vad gäller de stödberättigade kostnaderna får de högst uppgå till 40 000 kronor per kilowatt installerad toppeffekt.

– Trots att det nu är en kraftig sänkning av stödnivån som införs så borde det i praktiken
inte allvarligt förändra investeringskalkylen för den som vill bygga en solcellsanläggning. Jämför man prisläget 2009 med 60 procent stöd och prisläget nu med 45 procent stöd blir det ingen större skillnad för den egna investeringsnivån, säger Linus Palmblad vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Inget genomslag för betalt överskott

Vad gäller möjligheten att få betalt för sin överskottsproduktion verkar det som att detta ännu inte riktigt har slagit igenom stort i Sverige. Enligt Andrew Machirant från Svensk Solenergi finns det vissa bolag som erbjuder möjligheten att ge betalt för överskott.
– Det ser lite olika ut beroende på företag. Modellen för betalning av överskott varierar och det finns ingen enhetlig modell som alla företag går efter. Systemet är än så länge på frivillig basis, och vissa företag använder sig kanske av det för att kunna sticka ut lite på marknaden, säger Andrew.

Men i Danmark till exempel har konsumenten rätt att sälja sin el. Där finns en lag som reglerar det och som ålägger elbolagen att köpa elen. I Sverige finns det särskilda
elcertifikat som erbjuder samma pris/mWh oavsett vilka källor eller teknik som ligger bakom. Det har dock inte lett till samma expansiva utveckling som i andra länder.

I Tyskland finns det enligt Andrew numera uppemot en miljon hushåll med egen elproduktion, trots att det är ett land med inte mycket mer sol än i Sverige. Inom 5-6 år har många tyska hushåll betalat tillbaka sina lån och får sedan avkastning på den solenergi som produceras. Tack vare en stor efterfrågan blir därmed tekniken också billigare. Att installera solceller har enligt Andrew även blivit mindre kostsamt. Numera kostar det omkring 90 000 kronor jämförelsevis med 220 000 kronor för några år sedan.

– Genom en kvittningsmodell, det vill säga att man kvittar sin produktion med sin konsumtion, skulle det leda till en snabbare utveckling. Tyvärr är detta en väldigt seg bransch, det finns stora intressen för att bevara låga elpriser i Sverige och ingen som riktigt vågar ta sig an frågan kring betalning för överskott i den nuvarande regeringen. Det sägs att frågan förbereds men än så länge har vi inte sett eller hört några remisser eller något annat konkret, säger Andrew.

Miljövänlig el

Genom solceller omvandlas solens strålar till elström. När solljuset faller på solcellen skapas en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan och man kan få ut en ström av elektroner om man kopplar en ledning mellan framsidans och baksidans metallkontakter.

När elektronerna går igenom en elektrisk apparat, som till exempel en lampa, på sin väg tillbaka till solcellen kan man dra nytta av den producerade strömmen. Det bästa med solel är att den är helt miljövänlig och driftskostnaderna är minimala. Livstiden på en solelanläggning är cirka 25 år. Den största nackdelen är att solen inte alltid lyser.
Man måste lagra elen eller mata ut den på elnätet. En solcellsanläggning för nätanslutning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage, växelriktare och dataövervakning. Växelriktarens funktion är att omvandla solcellens likström (DC) till växelström (AC) och samtidigt anpassa till rätt nätspänning.

[iconbox title=”Mer information:” icon=”Info_About.png”]www.svensksolenergi.se, <a href =”http://www.energimyndigheten.se”></a>[/iconbox]


COMMENTS ARE OFF THIS POST