close
Checklista – installation av brasvärme
Checklista inför installation av brasvärme
Brasvärme

Checklista – installation av brasvärme

Dags att installera brasvärme? Då bör du se över placering, skorsten och brandsäkerhet bland annat. Vår checklista guidar dig till vad du ska tänka på inför en installation.

Ansök om tillstånd

För att installera en eldstad och en skorsten behöver man lämna in en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Sotaren måste godkänna installationen innan första brasan får tändas.

Placeringen i huset

Kaminer bör alltid placeras på bottenplan eftersom värmen stiger uppåt. För max effekt bör den stå så centralt som möjligt, och det finns även kaminer med inbyggd fläkt som sprider värmen. Om yttertaket är brant, placera eldstaden så nära taknocken som möjligt.

Var noga med att brandsäkra

Tänk på att golv- och väggytorna intill eldstaden ska vara brandsäkra och får inte befinna sig för nära. För att hindra eldspridning bör golvytan framför och under eldstaden täckas med ett eldfast material.

Kolla tyngden

Eldstäder varierar i vikt och därför måste du se över vilken tyngd bjälklaget klarar. Gäller det en enkel braskamin på omkring 400 kg kan de i regel ställas på plats utan någon åtgärd. När det gäller tyngre installationer ska bjälklaget förstärkas.

Glöm inte skorstenen

Skorstenen måste passa till eldstaden storleksmässigt och konstruktionsmässigt. Säkerställ också att rökkanalen är tät och godkänd. Om det är otätt kan det leda till funktionsstörningar och att rökgaser leds in i huset. Det är viktigt att skorstenen monteras av kunniga montörer med tanke på brandrisk. Gamla murade rökkanaler skall kontrolleras och provtryckas av sotare. Man kan även titta efter CE-märkningen på skorsten och eldstad.


COMMENTS ARE OFF THIS POST