close
Centerpartiet: “Underlätta för småskalig elproduktion”
Miljövänlig el

Centerpartiet: “Underlätta för småskalig elproduktion”

Centerpartiet har presenterat ett nytt förslag med regelförenklingar och starkare incitament för att underlätta för den småskalige elproducenten.

– Vår ambition är att underlätta och förstärka möjligheterna att göra det möjligt för många fler att producera småskalig miljövänlig el, säger Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Enligt partiets förslag bör den småskalige elproducenten inte få sitt avdrag en gång årligen, utan vid de tillfällen de säljer elen, lämpligen månadsvis.

– Det är samma princip som med ROT-avdraget, fast konsumenten ligger ute med pengar i ett år för en skattereduktion som man har rätt till. Vi anser att det bör ske varje månad istället för att tydliggöra att det spelar roll vad man producerar och när man gör det, säger Annie Lööf.

Man anser också att momsplikten för den småskalige elproducenten bör tas bort då partiet menar att det är ett hinder för den som vill sälja överskottselen. Som det är nu är den som säljer överskottsel momspliktig och måste vara momsregistrerad.


COMMENTS ARE OFF THIS POST