close
Bada klimatsmart i poolen
Bygga nytt & renovera

Bada klimatsmart i poolen

Uppvärmningen av en pool står för omkring 60-70 % av energikostnaderna. Därför gäller det att först och främst se till att poolens botten och väggar är väl isolerade. Men A och O för energieffektivitet är ett poolöverdrag.

Pooltäckning är inte bara grundläggande för säkerheten utan hjälper också till att behålla värmen och besparar en stor del av energiförlusterna, förklarar Stefan Pahlén på Svenska Badbranschföreningen.

Bland poolöverdragen finns en mängd varianter att välja mellan. Det finns till exempel så kallad lamelltäckning, överdrag som fungerar per automatik eller transparenta, skjutbara pooltak som fyller ungefär samma funktion som ett växthus.

– Det behöver inte vara ett dyrt överdrag, ett lite enklare för några tusenlappar kan hålla isoleringen minst lika bra, säger Stefan Pahlén.

Flera uppvärmningsalternativ

Det svenska klimatet räcker sällan för att hålla en konstant temperatur på 27 grader hela säsongen från maj till augusti. Därför behöver man oftast ett komplement för att värma upp vattnet. De vanligaste värmealternativen är poolvärmepump, elvärme, värmeväxlare eller solvärme. Elvärmare ingår ofta som standard när du köper en utomhuspool. Dessa är dock direktverkande och medför stora driftkostnader. Alternativet till elvärme kan vara en värmepump. På marknadens finns idag en typ av luft/vattenvärmepumpar, ”poolvärmepumpar”, som anpassats för uppvärmning av bassänger.

De mest effektiva ger ett värmeutbyte på upp till 6 COP, du får alltså sex gånger mer energi än vad som stoppas in. Priset för en pump varierar men som regel kan man räkna med en sämre verkningsgrad ju mindre den kostar.

Man kan även använda sig av solfångare som levererar gratis varmvatten under soliga dagar. Solfångaren kan installeras på taket, terrassen eller i trädgården och kan värma upp bassängvattnet direkt genom att vattnet cirkulerar genom solfångaren. Det går också att använda sig av husets befintliga system för att värma upp vattnet. En värmeväxlare överför värmen från exempelvis en bergvärmepump, pellets eller en oljepanna. En vanlig lösning är att kombinera två uppvärmningsmetoder, som en solfångare och värmepump. Då får man räkna med en stor engångsinvestering, men som kan löna sig i slutändan.

– Som med det mesta gäller det att tänka långsiktigt. En bra poolvärmepump kan till exempel kosta 20 000-30 000 kr men det är en investering som betalar sig efter ett par år, säger Stefan Pahlén.


COMMENTS ARE OFF THIS POST