close
El
Ännu ett år med låg elanvändning
El

Ännu ett år med låg elanvändning

2014 blev ett år med låg elanvändning och stor elexport, visar statistik från Energimyndigheten.

Statistiken visar att den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 135 TWh förra året. Det är den lägsta elanvändningen sedan 1986. Elanvändningen inom sektorn Bostäder och service uppgick till 69 TWh och är tre procent lägre än under 2013.

– En förklaring är att 2014 var ett ovanligt varmt år, vilket innebär att mindre el användes för uppvärmning, säger Anna Andersson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Statistiken visar även att vindkraften slog nytt produktionsrekord.

För fjärde året i rad nettoexporterades el från Sverige. Under 2014 var den 15,6 TWh vilket är den näst största exporten någonsin. 15,6 TWh motsvarar tio procent av den totala elproduktionen och tolv procent av användningen under året.

Foto: Wikipedia


COMMENTS ARE OFF THIS POST