close
El
Hur kan man minska sin elanvändning? Aktiva energival för hemmet.

Hur kan man minska sin elanvändning? Aktiva energival för hemmet.

Hur kan man göra sitt hem med direktverkande el mer miljövänligt? Hur kan man minska sin elanvändning? Och hur fungerar den gröna elen egentligen?

I dag finns det en hel del du kan göra för att dra ner på elförbrukningen. Ett bra sätt är att kartlägga användningen och sedan genomföra lämpliga åtgärder. Det finns många enkla knep för att dra ner på förbrukningen av el i vardagen. När du till exempel stänger av din tv med fjärrkontrollen står den fortfarande i standby-läge och drar energi. Om du kopplar all apparatur till ett grenuttag kan du enkelt stänga av allt på samma gång. Nya tv-apparater har också ofta energisparlägen som automatiskt kan anpassa bilden efter ljuset i rummet med hjälp av en ljussensor.

Anpassa med ny teknik

Tekniken för att styra olika funktioner i huset utvecklas och förbättras hela tiden. Och den kan göra dig mer energismart. Man kan till exempel låta elen stängas av under natten eller när man reser bort, och anpassa förbrukningen efter elpris och årstid. Man kan även hålla en mer noggrann kontroll över var i hemmet de största energislukarna finns.

– I dag finns det en mängd lösningar som kan hjälpa dig reglera och mäta din elförbrukning. Vare sig du vill styra när tvättmaskinen ska gå igång, när lamporna ska tändas eller hur tidigt motorvärmaren i bilen ska sättas på. Det är egentligen bara fantasin och plånboken som sätter gränser, säger Rikard Nilsson, ordförande i KNX Sweden.

Förnyelsebara val

Grön el har blivit en alltmer efterfrågad energitillgång de senaste åren. Grön el är sådan som inte ger några koldioxidutsläpp, exempelvis från vindkraft och biobränslen. Den erbjuder ett miljövänligt och aldrig sinande
alternativ till kol- och kärnkraftsenergi.

– När man pratar om så kallad grön el, eller förnybar elproduktion som vi gärna vill benämna det som, handlar det inte om det du får in i eluttaget, säger Catherine Lillo på Svensk Energi. Det är ett miljövärde som du kan köpa upp. Kunden kan välja produktionsspecifikt, till exempel vindkraft eller solenergi, hos ett elhandelsföretag som i sin tur köper upp ursprungsgarantin. Syftet med ursprungsmärkningen är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt lättare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Om du har ett elavtal med bara vindkraft så ska elhandlaren köpa vindkraftsgarantier som täcker din förbrukning. På detta sätt har elhandlaren ursprungsmärkt den el som du förbrukat.

Oklar definition

Men den gröna elen kommer inte automatiskt utan det gäller för dig som konsument att göra ett aktivt val för att detta ska ske. Det finns också bolag som profilerar sig som gröna och har då köpt upp garantier. Som kund har du med andra ord möjlighet att köpa den så kallade gröna elen när du tecknar elavtal eller väljer elbolag.

Men grön el saknar tyvärr en ordentlig definition idag. Det finns inga krav på vad som får kallas grön el utan de enskilda bolagen bestämmer hur de definierar det.

– Grön el tycker vi är ett något otydligt begrepp, vi vill hellre prata om miljömärkt el. Därför arbetar vi utifrån märkningen Bra Miljöval, som ställer tuffa miljökrav på produktionen, säger Annah Lintorp på Naturskyddsföreningen. Det handlar till exempel om att vattenkraft inte får torrlägga fåror och måste ha vissa minimitappningar vid verken. När det gäller vindkraft får dessa till exempel inte stå i naturkänsliga områden. Alla elbolag med el märkt enligt detta ska dessutom investera i olika projekt som främjar energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.

– Men elföretagen behöver dock inte märka upp hela sin produktion. Ett bolag
kan ha både miljömärkt vindkraft och kärnkraft, säger Annah Lintorp.v


COMMENTS ARE OFF THIS POST