Det nya bolaget kommer att heta Agroenergi Neova Pellets AB och omfattar Neovas pelletsverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland.
Efterfrågan i Sverige och i övriga Europa förväntas öka kraftigt för förädlade fasta biobränslen. Affären är godkänd av berörda konkurrensmyndigheter och closing av affären genomfördes idag den 2 juni.