close
Nya krav på luft-luft- värmepumpar
Värmepump

Nya krav på luft-luft- värmepumpar

Sedan årsskiftet måste nya luft-luftvärmepumpar vara ännu effektivare än tidigare för att få installeras.

Från och med den 1 jan 2014 är det skärpta krav på luft-luftvärmepumpar. Numera måste de klara av att leverera minst 3,8 kilowattimmar värme för varje kilowattimme el som förbrukas, vilket innebär en årsvärmefaktor på minst 3,8. Ändringen är en del av att ekodesignkrav och energimärkning skärps successivt för att ge tillverkarna fortsatta incitament till produktutveckling och för att underlätta för konsumenter att kunna välja bra och välfungerande produkter.

Ekodesignkrav innebär att produkten framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom eu. Energimärkningskrav ska göra det tydligt för konsumenten hur energieffektiv produkten är och ger kunden möjlighet att göra aktiva val.
Både ekodesignkraven och energimärkningskraven tas fram i form av produktspecifika eu-förordningar som blir direkt gällande i alla eu:s medlemsländer.

På energimärkningen är det bara obligatoriskt att deklarera årsvärmefaktorn för den medelvarma zonen, vilket motsvarar klimatet i Strasbourg. Energimärkningen visar också hur mycket värmepumpen bullrar.

Luft-luftvärmepumpar upp till 6 kilowatt får som mest bullra 60 dB (A) inomhus och 65 dB (A) utomhus, enligt Energimyndigheten. En skillnad på tio decibel uppfattas som dubbelt så högt.

Om du vill veta hur luft-luftvärmepumpar klarar det svenska klimatet kan du t ex ta del av Energimyndighetens tester av luft-luftvärmepumpar. Du kan också fråga efter energimärkning för kallt klimat när du ska köpa en ny luft-luftvärmepump.

Att tänka på

Hur mycket energi du kan spara med en luft-luftvärmepump beror på flera faktorer, bland annat var i landet du bor, hur husets planlösning ser ut och hur stort behovet av uppvärmning är.

En luft-luftvärmepump passar allra bäst i hus med en öppen planlösning. Då kan den varma luften cirkulera fritt. I ett större hus kan det behövas flera inomhusdelar om hela huset ska värmas. Var värmepumpen placeras har också stor betydelse för hur mycket energi den kan spara. Innan du planerar att införskaffa en luft-luftvärmepump bör du se till att husets värmereglering är rätt injusterad. Termostaterna på radiatorerna ska slå på först när värmepumpen inte klarar av att hålla inomhustemperaturen.


COMMENTS ARE OFF THIS POST