All-in-One luft/vattenvärmepump för extrem kyla

Panasonics uppgraderade luft/vattenvärmepump ger högre effekt i extrema temperaturer, ner till minus 28 grader. Storleken och den enkla installationen gör den perfekt för installation i nya byggnader.

 • Fungerar i extrema temperaturer, ner till minus 28 grader
 • Bibehåller konstant kapacitet utan behov av elpatron ner till minus 20 grader
 • Enkel installation och underhåll

Panasonics Aquarea All-in-One T-CAP luft/vattenvärmepump har uppgraderats för att ge högre effekt vid mycket låga temperaturer. Det nya systemet kan producera hett vatten upp till 60 grader (ner till minus 10 grader) och levererar värme hela vägen ner till minus 28 grader.

Storleken på inomhusenheten är nu bara 180cm x 59,8cm x 71,17cm. Det gör den idealiskt som värme-,kyl- och varmvattenlösning i till exempel nya byggnader. Den enkla installationen, med röranslutning på botten av enheten, gör den också lämplig för eftermontering. Tack vare sin design har systemet den snabbaste installations- och monteringstiden på marknaden, vilket minskar kostnaderna för slutanvändaren samtidigt som det minimerar installationsfel för installatören.

Den nya Aquarea All-in-One T-CAP-enheten är även enkel att underhålla. De elektriska anslutningarna är lättillgängliga och värmepumpstanken är i rostfritt- och underhållsfritt stål. Den tillhörande fjärrkontrollen låter användaren enkelt hantera värmepumpsystemet och har en ny funktion för aktiverat kylläge.

För mer information, besök https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/aquarea

 

Av |februari 5th, 2018|Panasonic|0 Kommentarer|
 • Permalink Gallery

  Så mycket tjänar du på att köpa en värmepump – i längden

Så mycket tjänar du på att köpa en värmepump – i längden

Att köpa en värmepump kan vara en stor investering, men oftast väldigt god. Faktum är att du kan spara stora summor och minska de årliga energikostnaderna med 30 till 50 procent.
Man ska inte fästa för stor vikt på engångskostnaden man gör vid ett köp av en värmepump. Det är viktigt att tänka i ett längre perspektiv och att jämföra värmepumpen med andra alternativ.
Generellt sett kan en luft/luftvärmepump minska de årliga energikostnaderna med 30 – 50 procent och du kan spara upp till 10.000 kronor per år. Efter bara ett par år har luftvärmepumpens besparing oftast överstigit den ursprungliga investeringskostnaden. Som grädde på moset är energibesparingen dessutom positiv ur miljösynpunkt.

En luft/luftvärmepump är i första hand avsedd som ett komplement till en redan befintlig värmekälla. En vanlig mellanklassmodell ligger på cirka 20.000 – 25.000 kronor inklusive en genomsnittlig installation. En luft/vattenvärmepump är en något större investering som värmer upp hushållsvatten, element och golvvärmen i bostaden via det vattenburna systemet. En luft/vattenvärmepump ligger på omkring 100.000 – 110.000 kronor för en mellanstorlek inklusive en genomsnittlig installation.

Det här påverkar priset:

 • Modell – Hur stort bor du? Vilken kapacitet och modell passar ditt boende bäst? Vill du ha några extra funktioner? Beroende på vad du vill ha och behöver ökar kostnaderna
 • Installationen – Är ett helt nytt system som ska installeras eller om det bara ett tillägg till det befintliga värmesystemet. Hur komplicerad är installationen? Hur blir rördragningen?
 • ROT-avdrag – Du kan utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna vid installationen men inte för materialkostnaderna vid installationen.
 • Fjärrstyrning – Om du har en sommarstuga, och vill sätta på värmen så att det är uppvärmt och klart när du kommer dit, kan det vara intressant att kunna fjärrstyra värmepumpen.
 • Geografiskt område – Kostnaden för installationen kan variera något mellan olika orter. Även kapacitetsbehovet kan påverkas av det geografiska området.

För att räkna ut exakt hur stor besparingen blir för just din bostad bör du också ta hänsyn till planlösning, boyta, ditt elpris och värmepumpens effektivitet och kapacitet.

En billig värmepump med låg effektivitet är sannolikt en sämre investering på några års sikt jämfört med en lite dyrare pump med högre effektivitet.

Det är alltid bra att göra en kalkyl baserad på det enskilda husets energiförbrukning och förutsättningar för att veta vilket alternativ som passar bäst och ger den högsta besparingen. För en exakt uträkning bör du tala med din installatör/återförsäljare.

Vill du på ett snabbt och enkelt sätt förstå hur mycket pengar du kan spara kan du testa vår besparingskalkylator.

Av |januari 23rd, 2018|Panasonic|0 Kommentarer|

Pålitlighet viktigast vid val av värmesystem

Tre av fyra villaägare anser att pålitlighet är den allra viktigaste faktorn vid val av värmesystem. Ett erkänt varumärke anses som det minst viktiga, enligt en undersökning.

I undersökningen som Mantap Global har genomfört, intervjuades totalt 1 000 villaägare i åldrarna 18–70 år. Majoriteten ansåg att pålitligheten var det allra viktigaste (75,2 procent) när de skulle köpa ett värmesystem. På andra plats kom kvalitén (69,8 procent) och på tredje plats kom en låg kostnad för uppvärmning (65,6 procent).

Tillgänglighet till återförsäljare var det näst minst viktiga – trots att det var en klar majoritet, drygt 87 procent, som föredrog att handla värmesystem i butik. Ett erkänt varumärke ansågs som det minst viktiga.

Ett klimatsmart värmesystem var den elfte viktigaste faktorn. Det var främst kvinnorna som uppger att ett klimatsmart alternativ är viktigt; 86 procent vilket kan jämföras med 69 procent av männen. Det är även fler kvinnor som letar efter information om vilket värmesystem som är mest miljövänligt innan köp; 12 procent jämfört med 5 procent av männen.

Viktigaste faktorerna vid val av värmesystem (%)

 1. Pålitligheten (75.2)
 2. Kvalitén (69.8)
 3. Låg kostnad för uppvärmning (65.6)
 4. Kunnig personal (51.5)
 5. Kapacitet (48.2)
 6. Installation (49.2)
 7. Låg ljudnivå (44.7)
 8. Prisvärda system att köpa (48.9)
 9. Prisvärda system att installera (33.5)
 10. Trevlig personal/bra service (33.5)
 11. Klimatsmart (35.3)
 12. Tillgänglighet till återförsäljare (29.6)
 13. Erkänt varumärke (19)

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Mantap under perioden 17-27 januari 2017. Totalt intervjuades 1000 villaägare i åldern 18-70 år. Undersökningen genomfördes genom kvantitativ datainsamling via webbintervjuer till ett slumpmässigt riksrepresentativt urval av målgruppen.

Av |januari 17th, 2018|Panasonic|0 Kommentarer|

Här är checklistan när oljepannan ska bytas

För dig som idag har en oljepanna kan det vara en god idé att byta ut den till en värmepump. Här förklarar vi steg för steg hur det fungerar.

Under 1950, -60 och -70-talet var oljeeldning i panna många hushålls huvudsakliga uppvärmningskälla. Men uppvärmningsformen har under en längre tid sjungit på sista versen. Med regeringens och EU:s mål, att fasa ut uppvärmningsformer med fossila bränslen innan 2020, innebär det att oljepannan snart är ett minne blott. Istället för en oljepanna kan en värmepump vara ett bra alternativ. När det är dags att byta ut den gamla oljepannan kan det vara bra att följa denna checklista.

 1. Boka möte: Se till att du bokar en expert/installatör som kan ge dig råd för att kunna byta till ett alternativ som passar dig allra bäst. Ett byte av oljevärmare med värmepump kräver god kompetens och varje hus kräver sin lösning. Se till att få hjälp av en certifierad installatör. Här kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av en rådgivare och hitta en lösning som passar bäst för ditt hus.
 2. Bästa platsen för nya lösningen: Se till att installatören kontrollerar hur just er oljepanna fungerar och hur han/hon kan ta bort den. Titta även på vilken plats som passar bäst för det nya alternativet.
 3. Ta det säkra före det osäkra: Se till att den som gör jobbet är en certifierad installatör inte minst med tanke på att olyckan ibland kan vara framme. Kontrollera även vilken typ av garanti de kan erbjuda samt om det finns möjlighet att fölänga den med en försäkring.
 4. Isolera huset: Många äldre hus byggdes med en mindre mängd isolering i väggar och tak. Om du vill vara säker på att du får en så energieffektiv lösning som möjligt, kontrollera samtidigt om du måste isolera väggarna, förbättra taket eller om du borde byta fönsterna. Om huset inte är tillräckligt isolerat finns det en risk att värmen tar sig ut ur huset. Det kan bli en stor investering från början men ge dig mycket lägre energikostnader inför framtiden.
 5. Fortsatt service: Glöm inte bort att serva din värmepump en gång om året så att den håller längre.

Det finns flera fördelar med en luft/vattenvärmepump. En luft/vattenvärmepump passar i hushåll med vattenburet uppvärmningssystem där vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme eller en kombination av båda systemen värmer upp huset. En luft/vattenvärmepump kan även användas till uppvärmning av tappvarmvatten och täcker på så sätt hela hushållets uppvärmningsbehov. Värmepumpen använder energin i utomhusluften för att värme upp vatten till uppvärmning och tappvarmvatten.

En luft/vattenvärmepump kan under bra förhållanden mer än halvera elförbrukningen för värme och varmvatten. Utomhusdelen kan enkelt kopplas till solpaneler för att öka energibesparingen ytterligare. Panasonics luft/vattenvärmepumpar kan även kopplas till ett befintligt centralt värmesystem för att sänka installationskostnaderna. Det är ett av de mest innovativa alternativen för uppvärmning av villor.

Om du funderar på att byta till en luft/vattenvärmepump, kan du läsa mer om Panasonics värmepumpar här: http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/aquarea/

Av |oktober 25th, 2017|Panasonic|0 Kommentarer|
 • Permalink Gallery

  Riskerna din luftvärmepump kan utsättas för – och hur du undviker dem

Riskerna din luftvärmepump kan utsättas för – och hur du undviker dem

Att köpa en värmepump är en stor investering för de flesta husägare. Därför kan det vara bra att känna till några av de risker som din luftvärmepump kan utsättas för men också vad du kan göra för att optimera funktionen och livslängden. Här berättar vi hur.

Precis som de flesta maskiner måste en värmepump underhållas. Att regelbundet se efter din värmepump säkerställer att den kan gå med maximal effektivitet och att den håller längre. Det finns en rad risker som till exempel mögel, fuktskador, lägre kapacitet eller lägre effektivitet men de går att förhindra om man följer dessa råd.

 1. Rengör filtret regelbundet
  Ett smutsigt luftfilter kan sänka din värmepumps värmeförmåga. Genom att öppna luckan på framsidan av innerdelen kommer du åt filtret, ta sedan ut det och dammsug det noggrant – helst varannan vecka. Byt ut filtret om det verkar slitet.
 1. Håll koll på utedelen
  I vårt nordiska klimat utsätts värmepumpens utomhusdel för en hel del prövningar. Därför är det viktigt att hålla utedelen under uppsikt så att den inte täcks av smuts, löv eller snö som kan orsaka att luftintagen täpps till. Under vintertid är det även viktigt att hålla borta eventuell isbildning under värmepumpen (se manual för instruktioner om hur du gör detta på ett skonsamt sätt), vilket kan påverka den automatiska avfrostningen och orsaka att värmepumpen slutar att avge värme.
 1. Serva värmepumpen
  Även om det är mycket som du kan göra själv är det också viktigt att inte glömma bort att serva värmepumpen. Om du slarvar med skötseln kan du exempelvis få problem med mögel. Mögel kan uppstå om det finns damm i luftvärmepumpen eftersom dräneringen då inte fungerar som den ska och fukten hålls kvar av dammet. Det här kan du lätt förhindra genom regelbunden service. Ett bra tillfälle för detta kan vara inför vintern då du vill att din värmepump ska ge maximal värme till ditt hus eller inför sommaren då du vill att luftkonditioneringen ska fungera optimalt.

Önskar du komma i kontakt med en, av Panasonic, rekommenderad installatör? Fyll i dina uppgifter här så blir du kontaktat inom kort.

Av |september 1st, 2017|Panasonic|0 Kommentarer|

PANASONIC LZ – GÖR BYTE AV VÄRMEPUMP ENKELT

Panasonic lanserar en ny luft/luftutbytesmodell med mått, fästen och rörstorlek som gör byten av äldre Panasonicmodeller snabba och enkla.

För 7 till 10 år sedan installerades väldigt många luft/luftvärmepumpar runtom i Sverige. Många av dessa fungerar säkert fortfarande bra, men det har skett mycket sedan dess vad gäller teknologi och energieffektivitet. Flertalet husägare går därför i funderingar på att byta ut sin gamla värmepump. Nu har Panasonic utvecklat en modell som gör att ett sådant skifte kan ske både smidigt och enkelt.

Snabb installation utan nya hål

Den nya LZ-modellen har samma rörstorlek som de äldre CKP- och DKE-serierna från Panasonic. Dessutom har den samma mått (höjd och bredd) för att passa in där äldre modeller har suttit tidigare. Detta gör att bytet sker snabbt och enkelt, helt utan behov av nya hål i väggen.

– Vi märker att fler och fler kunder önskar kunna byta ut sin äldre värmepumpsmodell. En ny pump går ofta tystare, har bättre luftreningssystem och är inte minst energieffektivare. Panasonics nya LZ-modell gör dessutom bytet väldigt smidigt för installatören tack vare att installationsplatsen kan behållas och pumpens rörplacering blir den samma, säger Sofia Törnlöf, nordisk produktchef för Panasonic Heating & Cooling.

Anpassad för nordiskt klimat och fjärrstyrning

LZ-modellen ger värme även om utomhustemperaturen går ner till minus 35 grader. Den är energiklassad med A++ och kan ställas in på underhållsvärme (steglöst 8 till 15 grader) för att hålla vattenrör frostfria och för att säkerställa luftcirkulationen i byggnaden, även om ingen är hemma. Något som är speciellt användbart i fritidshus.

Många husägare önskar kunna styra värmepumpen från sin mobiltelefon för att exempelvis kunna reglera temperaturen även när de inte är hemma. Panasonics LZ-modell är kompatibel med flera olika internetstyrningar. Den nya modellen använder självklart också det nya köldmediet R32 som är skonsammare mot miljön samt kompressorn i värmepumpen, vilket ökar livslängden på pumpen.

Kontakta gärna en återförsäljare eller boka ett gratis hembesök av din pump via den här länken för en bedömning av om du borde göra ett byte.

Av |augusti 22nd, 2017|Panasonic|0 Kommentarer|

Fem skäl att satsa på en värmepump till fritidshuset

Värmer du upp ditt sommarhus med eldrivna element eller en 15 år gammal värmepump? Har du ledsnat på skyhöga elräkningar, samtidigt som inomhusklimatet i stugan ändå inte är tillfredsställande? Då kan det vara en god idé att installera en modern luftvärmepump. Här förklarar vi varför.

Är du en av dem som under vinterns köldknäppar gått och oroat dig över att sommarhusets rörledningar ska frysa och orsaka vattenläckage? Eller blev du, i samband med säsongsöppnandet av stugan, åter igen påmind om att det tar flera dagar innan kylan och fukten släpper taget om inomhusluften? Oavsett hur mycket du än vrider upp elementen och eldar i kakelugnen.

Luft-luftvärmepumpen är ett effektivt uppvärmningssystem som passar utmärkt för mindre fastigheter som fritidshus. Det spelar ingen roll om dessa är sommar- eller vinterbonade. En luft-luftvärmepump hämtar energin från utomhusluften och omvandlar den till värme som sprids inomhus via inomhusdelens fläkt. Därutöver kan den även användas för att rena eller kyla inomhusluften.

Vi har listat fem exempel på vad du som småhus- eller fritidshusägare kan vinna på att uppgradera en föråldrad uppvärmningskälla till en modern luft-luftvärmepump:

 

 1. Energieffektivt – sparar pengar och ger grönt samvete
  En luft-luftvärmepump är en utmärkt värmekälla för mindre hus såsom fritids- och sommarhus. Det är ett betydligt energieffektivare och mindre kostsamt alternativ till att värma upp stugan med eldrivna element. En luft-luftvärmepump är dessutom en grön energikälla som gör dig mindre beroende av stigande elpriser. Det innebär att du kan sänka dina elkostnader och samtidigt minska din miljöpåverkan.
 1. Smidigt – enkel att installera och underhålla
  Luft-luftvärmepumpar är inte bara betydligt energieffektivare och kraftfullare än tidigare, de är även betydligt enklare att installera och smidigare för dig som fritidshusägare att styra och kontrollera. I dag finns det till exempel möjlighet att hantera och styra din värmepump från distans. Du kan exempelvis höja inomhustemperaturen ett par timmar innan du kommer till huset, så att temperaturen är behaglig redan när du kliver över tröskeln.
 1. Förbättrat inomhusklimat – ökad komfort och hälsosammare luft
  Utöver att generera värme kan en luft-luftvärmepump även användas för att skapa behagligare och hälsosammare inomhusluft. Värmepumpen minskar partiklar såsom damm, pollen och virus i luften. Det är extra värdefullt för dig som är eller har en pollenallergiker eller astmatiker i familjen. Den höga komforten kommer även väl till pass under heta högsommardagar, då till och med värmetörstande nordbor kan uppskatta att få gå och lägga sig i ett svalt sovrum.
 1. Modernt – kan öka fastighetens värde
  Vid en försäljning av bostaden är det alltid positivt att ha en modern uppvärmningskälla. En energirenovering av din bostad kan med andra ord även resultera i att värdet på ditt fritidshus ökar.
 1. Ångestfritt – inga frysta rör
  Tack vare möjligheten att ställa värmepumpen på underhållsvärme (+8/+10 grader) slipper du både oron för skyhöga elräkningar och momentet att inför varje vinter behöva tappa stugans rörledningar på vatten. Du kommer inte heller behöva oroa dig för att rören ska frysa sönder under de månader du inte är där.

För att veta vilken värmepumpsmodell som passar din fastighet bäst är det förstås alltid bäst att be en installatör att göra ett hembesök i just ditt hus. Men om du önskar några tips eller en indikation om vilken typ av värmepump som skulle kunna vara lämplig hemma hos dig kan du förslagsvis börja med att läsa mer här:


Panasonics modellguide

http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/happening/5228/
 
Fler luft-luftvärmepumpar för hemmabruk:
http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/domestic/single/

 

Av |april 20th, 2017|Panasonic|0 Kommentarer|

FULL KONTROLL ÖVER DIN VÄRMEPUMP

Att kunna fjärrstyra sin värmepump är väldigt smidigt och något som efterfrågas av allt fler. Har du redan en värmepump eller överväger du att köpa en? Här får du svar på hur du kan koppla upp din värmepump och integrera den med ditt ”smarta hem”.

Panasonics värmepumpar är kompatibla med fjärrstyrningsmöjligheter över nätet så som IntesisHome, Verisure, KNX och Modus. Dessa system kan även byggas ut med flera ”smarta hus”-lösningar. Här finns många möjligheter för att koppla upp din värmepump mot andra styrenheter som gör att du kan övervaka mer än bara värmepumpen. Med fjärrstyrning av värmepumpen kan du kontrollera temperaturen i ditt hem även när du är på semester, och justera upp eller ner utefter hur du vill att temperaturen ska vara när du återvänder hem. Om du har ett fritidshus är detta tacksamt då du kan kliva in i en uppvärmd stuga direkt när du kommer dit.

Fjärrstyrning gör det också möjligt för dig att få full kontroll över strömförbrukningen. En värmepump är strömsnål, men det är icke desto mindre intressant att kunna följa din elförbrukning. Ta kontakt med installatören som monterade din värmepump, så får du hjälp med att installera en lämplig lösning. Saknar du internetuppkoppling, exempelvis i sommarstugan, finns även SMS-styrning via din mobiltelefon som ett smidigt alternativ.

Sedan Panasonics populära Etheria- och C-serier uppgraderades med nya modeller har nu alla Panasonics nya luft-luftvärmepumpar möjlighet till uppkoppling mot internet. Har du en äldre värmepump är det viktigt att kontakta en installatör innan och säkerställa att det är möjligt att koppla den till fjärrstyrning. Om inte kanske det är på tiden att uppgradera till en modernare värmepump?

Du som är intresserad av mer information om fjärrstyrning kan ta kontakt med de som installerade din värmepump eller kontakta en värmepumpsinstallatör via denna länk (välj luft-luftvärmepumpar).

5 MYTER OM VÄRMEPUMPAR

Värmepumpar började bli en väldigt populär värmekälla i Sverige i slutet av 90-talet. Teknologi och funktioner har kommit en lång väg sedan dess men vi märker ändå av att det lever kvar en del felaktiga och förlegade uppfattningar om värmepumpar som gör att vissa väljer bort värmepumpar som alternativ – på felaktiga grunder. Dessa myter kan du läsa mer om här.

1. Kyla drar mer el än uppvärmning
Många drar sig för att använda sin värmepump till att hålla hemmet svalt under sommaren. Det sägs ofta att den mängd energi som går till att hålla inomhusluften sval under sommaren gör att den energi som sparas för uppvärmning av hemmet under vintern ”går upp i rök”. I själva verket går det åt mindre energi vid nedkylning än vid uppvärmning med hjälp av en värmepump. Jämför man med att inte kyla ner hemmet alls under sommaren utgör det givetvis en extra kostnad, men vi törs påstå att det är värt det – lyxen av att få kliva in i ett svalt hem under varma sommardagar.

2. Störande oljud
Våra Heatcharge-, Flagship- och Etherera-pumpars ljudnivåer är lika låga som lövprassel i stilla väder (23dB). Vissa modellers ljudnivå är till och med så låg som 18dB i tyst läge. Man kan jämföra dessa siffror med en normal samtalston på en meters avstånd som avger cirka 60dB. Inverter-tekniken i Panasonics värmepumpar garanterar också en jämnhet som reducerar ljudnivån vid uppstart. Panasonics värmepumpars utomhusenheter tillhör de tystaste på marknaden men oavsett är det fortfarande viktigt att ta hänsyn till sina grannar när man väljer var man installerar pumpen.

3. Klarar inte av att hålla varmt när det är -20 grader ute
Panasonics värmepumpar Flagship och Heatcharge har testats på tredjepartslaboratorier i temperaturer ner till -35 grader. När det är så kallt ute avger värmepumpen fortfarande värme till bostaden men klarar inte av att leverera full effekt.  Bor du i ett område där vintrarna normalt är väldigt kalla är det därför viktigt att köpa en värmepump som är anpassad för nordiska förhållanden med hög värmekapacitet så att den klarar av att leverera värme även under extrema förhållanden. Heatcharge är Panasonics kraftfullaste luft-luftvärmepump som lagrar värme från kompressorn som sedan används under avfrostning, när andra pumpar låter temperaturen dala. Detta hjälper till att bibehålla en jämn inomhustemperatur och högre energieffektivitet.

4. Svårt att räkna hem investeringen
För att få en rättvisande bild över den besparing du kan uppnå genom att investera i en värmepump måste du se till ditt eget utgångsläge. Har du en 10-12 år gammal värmepump är en övergång till en ny modell inte lika besparande som en övergång från ett utgångsläge med direktverkande el som uppvärmning.  Ifall du endast använt dig av direktverkande eluppvärmning kan en ny Flagship-pump innebära en besparing på upp till 78 procent. Om du övergår från en äldre värmepumpsmodell till en modernare kan besparingarna, under samma omständigheter, uppgå till 42 procent. En modernare värmepump kommer dessutom att ge större komfort, renare luft och vara mer tystgående.  Du kan även styra den från din smartphone, padda eller dator. Våra allra senaste modeller använder vidare R32 – ett miljövänligare köldmediumet som gör att CO2-utsläppet reduceras avsevärt och därmed ger höga miljövinster.

5. Försämrar inomhusklimatet
Moderna värmepumpar kommer ofta med funktioner som även renar luften och skapar en fristad inomhus för de som lider av astma eller allergier. I våra Etherea-, Flagship och Heatcharge-pumpar finns en funktion som kallas för Nanoe G. Denna hjälper till att samla upp mikropartiklar som damm, bakterier och virus och ger ren inomhusluft. Ofta upplever människor att luften är behagligare efter att de har installerat en värmepump.

Finns det fler myter eller påståenden om värmepumpar som du undrar ifall de stämmer eller tycker vi borde belysa? Skriv till oss på Facebook. Du som planerar att byta ut din gamla värmepump eller installera din första är välkommen att ta kontakt med en av våra återförsäljare via denna länk eller genom att fylla i det här formuläret.

SÅ FÖRLÄNGER DU LIVSLÄNGDEN PÅ DIN VÄRMEPUMP

Visste du att din luftvärmepump kan åldras i förtid om den inte servas? Det finns dock enkla åtgärder för att förlänga dess livstid. Här har vi listat några handfasta tips.

Det är en stor och viktig investering att köpa en värmepump och när du väl har installerat den gäller det att inte glömma bort att ta hand om den.

En värmepump kan förlora upp till 30 procent i effekt redan efter några år om den inte servas regelbundet. Panasonics rekommendation är att låta en installatör göra en regelbunden service på pumpen. Regelbunden service säkerställer att värmepumpen uppnår maximal effekt och livslängd och att du därigenom optimerar din besparing över tid. Men det finns även enkla åtgärder som du själv kan ta till.

Här är 4 tips som får din värmepump att hålla längre:

 1. Uppmärksamma beteendeförändringar. Var uppmärksam på skillnader i din värmepumps beteende. Om effekten över tid blir sämre kan det bero på t.ex. läckage av gas. Om det sker bör du kontakta din installatör.
 1. Rengör regelbundet. Det absolut effektivaste sättet att förlänga din värmepumps livslängd är att rengöra filtren med jämna mellanrum.
 1. Håll utedelen under uppsikt. Se till att vattnet som rinner ut på undersidan av utedelen vid avfrostning har fritt utrymme. På vintern kan vattnet annars frysa och om is byggs på under värmepumpen kan pumpen skadas.
 1. Ta hjälp av ett proffs emellanåt. Låt en installatör/serviceperson kontrollera gasmängden i värmepumpens kylelement. Om pumpen har för lite gas kommer den inte att kunna värma upp eller kyla ner ditt hus ordentligt. Kompressorn kan dessutom gå sönder om den kör med för låg gasmängd. Installatören bör göra regelbundna temperaturkontroller, både för uppvärmning och kylning. Han eller hon bör också kontrollera strömförbrukningen och arbetstrycket. Även kylrör och kopplingar bör ses igenom och rengöra inom- eller utomhusenheten med tryckluft, ångtvätt eller andra typer av rengöringsmedel.

Exakt hur ofta du behöver serva din värmepump varierar. Rådgör med din installatör om vilket serviceintervall som passar just dina behov. Värt att känna till är att om du använder din luft-luftvärmepumpen för luftkonditionering på sommaren, rekommenderar vi normalt service med tätare intervall.

Önskar du komma i kontakt med en, av Panasonic, rekommenderad installatör? Fyll i dina uppgifter här så blir du kontaktat inom kort.